Tổng quan về công nghệ RTK (Real Time Kinematic)

rtk-01

Tổng quan về công nghệ RTK (Real Time Kinematic)

RTK là tên viết tắt của cụm từ Real-Time Kinematic, nghĩa là kỹ thuật đo động thời gian thực. Về mặt nguyên tắc RTK rất tương tự như kỹ thuật DGPS. Nói ngắn gọn công nghệ RTK  là một phương pháp đo đạc hiện đại có độ chính xác cao và nhanh chóng bằng máy rtk.

RTK được Công ty ứng dụng mạnh trong công tác khảo sát dưới nước với thiết bị đo là cặp máy thu GPS 2 tần số Topcon (để xác định vị trí tại điểm đo sâu) với máy đo sâu hồi âm Odom (để xác định độ sâu) và phần mềm xử lý chuyên nghiệp Hypack Max.

Công ty chúng tôi đã sử dụng công nghệ RTK từ năm 2004 và đã khảo sát khoảng 300.000 ha.
Đặc biệt còn kết hợp với thiết bị Motion sensor. Từ lúc có Motion sensor, các sai số được loại trừ đáng kể, gia tăng độ chính xác đo vẽ.

Kỹ thuật RTK có thể tóm lược như sau:

rtk-01

Hình 1. Nguyên lý xác định tọa độ trong kỹ thuật đo RTK

Xr = Xb + dX

Yr = Yb + dY

Hr = Hb + dH

Với dX, dY, dH là các gia số tọa độ giữa trạm cơ sở và trạm động được giải tức thời tại từng thời điểm đo.

Kỹ thuật RTK cho độ chính xác đạt đến đơn vị mm về mặt bằng và đến hàng cm về độ cao.

rtk-02

Hình 2. Nguyên lý xác định độ cao trong kỹ thuật đo RTK

Hình trên mô tả nguyên tắc xác định độ cao đáy sông bằng kỹ thuật RTK, trong đó:

* Δh là độ chênh cao giữa hai anten trạm cơ sở và trạm động, được xác định bằng RTK với độ chính xác vài cm.

* a là chiều cao anten của trạm cơ sở so với mốc, được đo bằng thước với độ chính xác khoảng 5mm.

* h0 là độ cao của mốc so với mặt ellipsoid tham khảo (giả sử không sai số).

* f là chiều cao anten của trạm động so với đầu đo của máy đo sâu hồi âm, được đo bằng thước với độ chính xác cm.

* d là độ sâu của đáy, đo được bằng máy đo sâu hồi âm.

* h là độ cao đáy sông, được tính theo công thức:

h = hw – d

Với : hw = h0 + a – Δh – ƒ là độ cao tức thời của mực nước tại thuyền ở thời điểm đo.

Như vậy kỹ thuật RTK cung cấp cả vị trí mặt bằng và độ cao chính xác của anten ở ngay thời điểm đo. Điều này giúp tránh được những khuyết điểm của quá trình xác định độ sâu bằng đo mực nước và nâng cao đến mức tối đa độ chính xác của quá trình khảo sát thủy đồ.

rtk-03

Hình 3. Máy đo sâu hồi âm và phần mềm HYPACK MAX định hướng cho tàu chạy

Share this post