Sản phẩm

 • Mia INVAR 2m, 3m

 • Pin máy toàn đạc Nikon

 • Pin máy toàn đạc Sokia

 • Pin máy toàn đạc Topcon

 • Sào gương Leica

 • Sào gương Topcon

 • Thước đẩy bánh xe Myzox RB20 – Nhật Bản

 • Thước đo chiều dài – Thước thép bọc nhựa Yamayo NR100

 • Trạm Cors South

  Hệ thống trạm máy tham khảo hoạt động liên tục ( Cors ) có thể định nghĩa là một hoặc nhiều trạm cố định, trạm GPS tham khảo hoạt động liên tục, sử dụng mạng lưới máy tính, thông tin số liệu và hệ thống mạng hỗ trợ ( LAN/ WAN ), thực hiện được ở các loại loại máy, đáp ứng các yêu cầu khác nhau, các khách hàng ở các trình độ khác nhau và tự động cung cấp cung cấp hệ thống các danh mục thông qua kinh nghiệm của các dòng máy đo đạc GPS khác nhau ( tải ba- trong kĩ thuật hữu tuyến và vô tuyến điện), các loại cải chính số liệu, trạng thái thông tin và các loại liên quan đến GPS.

  So sánh với công việc của GPS truyền thống thì trạm tham khảo hoạt động liên tục với phạm vi tác dụng rộng hơn, độ chính xác cao, sử dụng một máy khi đo ngoài có nhiều ưu điểm, hiện nay tại Trung Quốc một loạt các tỉnh, thành phố, khu vực và doanh nghiệp đang dậy lên cao trào sử dụng hệ thống mạng lưới trạm tham khảo liên tục hoạt động này.