Máy thủy bình điện tử LEICA SPRINTER

Máy thủy bình điện tử LEICA SPRINTER

 

Mã SP: Leica Sprinter
Tên sản phẩm: MÁY THỦY BÌNH điện tử Leica SPRINTER

Tính năng kỹ thuật

Leica sprinter 100/100M

Leica sprinter 200/200M

ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CAO
Đo điện tử với Leica Sprinter mia nhôm (mã vạch)

Độ lệch chuẩn cho 1km đo đi đo về (ISO 17123-2)

2.0 mm

1.5 mm

ĐỘ CHÍNH XÁC KHOẢNG CÁCH
Đo điện tử với Leica Sprinter mia nhôm (mã vạch)

Độ lệch chuẩn đo cạnh 10 mm cho khoảng cách < 10 m

TẦM ĐO XA
Đo điện tử

2 m – 80 m ( từ 0.5 m đặt hàng )

THỜI GIAN ĐO
Thời gian 1 lần đo

3 giây

CHƯƠNG TRÌNH ĐO
Chương trình đo

Đo, (Đo và ghi chỉ dùng cho M version)

Số đọc chỉ giữa và khoảng cách

Chênh cao với cao độ mốc xuất phát

Có chức năng hiệu chỉnh

LƯU TRỮ SỐ LIỆU
Bộ nhớ trong

500 điểm (Chỉ dùng cho M version)

Đo lưu trực tiếp

Dạng GSI qua RS232 (Chỉ dùng cho M version)

 

Máy thủy bình điện tử LEICA SPRINTER

Share this post