Làm thế nào để hiệu quả thu thập số liệu GIS trên thực địa (P1)

Làm thế nào để hiệu quả thu thập số liệu GIS trên thực địa (P1)

Giai đoạn thu thập số liệu trên thực địa là một trong những vấn đề phức tạp, tiêu tốn nhiều thời gian nhất khi xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý (GIS). Làm thế nào để tăng hiệu quả và giảm thời gian thu thập số liệu thực địa vẫn luôn mối quan tâm và suy nghĩ nhiều nhất trong  quá trình này.

Xem thêm>> máy toàn đạc điện tử

Công việc thu thập số liệu thực địa ở Việt Nam vẫn chưa thực sự bắt đầu, phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, đa số chỉ là việc số hoá những tài liệu sẵn có như số hoá bản đồ, chuyển đổi sang dạng số các bảng tính toán thống kê … chứ thực sự chưa tiến hàng các dự án thu thập số liệu GIS trên thực địa quy mô lớn, cùng với sự hỗ trợ của hàng trăm thiết bị thu ghi số liệu GPS, hàng trăm nhóm nhân công hoạt động hàng ngày … chính vì vậy vấn đề giải quyết các bài toán phức tạp liên quan đến việc tăng cường hiệu quả thu thập số liệu GIS thực địa thực sự chúng ta vẫn chưa phải làm.

Trong thời điểm giữa năm 2011, thành phố Wellington thực hiện các dự án xác định vị trí, thành lập bản đồ và thu thập thông tin thuộc tính hoàn chỉnh cho tất cả các đối tượng thuộc quyền quản lý của thành phố. Dự án mang tên “Thu thập, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng tiện ích công cộng Thành phố Wellington”, viết tắt là “Dự án FICA”.

Trước khi triển khai đã có rất nhiều tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng:

+Đầu tiên phải kể đến đó là việc có khá nhiều lựa chọn để triển khai những dự án tương tự như dự án này, hoặc bằng cách chuyển đổi tài liệu hoàn toàn trong phòng, hoặc triển khai thu thập số liệu thực địa hoàn toàn, hay kết hợp cả hai.

+Thứ hai liên quan đến trang thiết bị phục vụ cho dự án, có thể lựa chọn thuê hoặc mua.

+Thứ ba là cách thức phân chia dự án, có thể kết thúc theo từng giai đoạn, từng phần hoặc tiếp tục cho đến khi hoàn chỉnh.

+Và cuối cùng là nguồn vốn cấp cho dự án, nguồn vốn sẽ được cấp bởi những cơ quan nào? Tổng số vốn là bao nhiêu? Đây là điểm mấu chốt để có thể xác định được nguồn lực và thời gian triển khai.

Toàn cảnh khu vực triển khai thử nghiệm:

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án thử nghiệm giai đoạn một:

du-an-1

Toàn cảnh khu vực lân cận sau khi Dự án FICA xem xét và định hướng thử nghiệm lại:

du-an-2

Dưới đây là những câu hỏi và vấn đề liên quan đã đặt ra và được trả lời bởi Bộ phận GIS, cũng như những so sánh các kết quả giữa hai dự án thử nghiệm.

Dự án sẽ thu thập những số liệu gì?

Khi xem xét đến việc thu thập số liệu và thành lập bản đồ, chúng ta sẽ thấy sự đa dạng và phức tạp của các vấn đề có liên quan từ nhỏ tới lớn, từ một điểm đỗ xe đến cả bãi đỗ xe rộng lớn, từ một cột đèn đến cả hệ thống chiếu sáng đô thị, từ một điểm cấp nước đến cả hệ thống cấp nước thành phố … Nhu cầu có thể chỉ là thành lập bản đồ đơn giản về một vài đối tượng trên bề mặt đất, phục vụ riêng cho nhu cầu của một đơn vị quản lý nào đó, nhưng cũng có thể là tất cả mọi đối tượng tồn tại trên bề mặt cũng như nằm dưới mặt đất phục vụ cho cả thành phố.

Trước khi có thể xác định được các đối tượng và thuộc tính cần thu thập thông tin trên thực địa, chúng ta bắt buộc phải trả lời được câu hỏi vô cùng quan trọng – Mục đích của dự án là gì? Chỉ cần thu thập số liệu về các đối tượng phục vụ cho mục đích thống kê hay cần những số liệu chi tiết phục vụ cho việc bảo dưỡng, duy tu hay lập kế hoạch sử dụng dài hạn? Số liệu thu thập sẽ được sử dụng bởi một hay nhiều cơ quan? Cơ chế đóng góp thông tin và chia sẻ số liệu được quy định như thế nào?

Mục đích của dự án FICA?

Mục đích của dự án FICA là thu thập số liệu về các đối tượng có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của tất cả các cơ quan trực thuộc thành phố Wellington. Để bổ sung cho việc sử dụng số liệu phục vụ công tác thống kê và duy tu bảo dưỡng định kỳ, thì hiện trạng của một số đối tượng quan trọng (theo quy định) buộc phải thu thập đầy đủ để đảm bảo cơ sở dữ liệu của thành phố Wellington đáp ứng được quy định chuẩn báo cáo cấp Quốc gia GASB 34 (Govermental Accounting Standards Board, Section 34

Xem thêm>> máy toàn đạc

Share this post