Hướng dẫn sửa dụng máy thủy bình và cách tính độ cao

ZDL 700

Hướng dẫn sửa dụng máy thủy bình và cách tính độ cao

Bạn mới làm quen với các dòng máy thủy bình và chưa sử dụng bao giờ, bạn gặp phải những vấn đề trong đo đạc độ cao sử dụng máy thủy bình. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy thủy bình, maytoandacsouth.com sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng mày thủy bình và tính toán độ cao như thế nào.

zdl700

1) Làm thế nào để sử dụng máy thủy bình.

Thật đơn giản,  xét về cơ cấu máy thủy bình bao gồm có 3 con ốc phía dưới, trước khi lắp máy vào giá đỡ, điều chỉnh cho 3 cái ốc này đều nhau và bạn nên để ở mức trung bình. Trong khi bắt máy vào giá đỡ bạn để ba cái ốc trùng với trục của 3 cái chân máy, với phương pháp này bạn sẽ cân bằng rất nhanh.

Tiếp theo đó, chúng ta điều chỉnh sơ bộ bằng 3 cái chân ở giá đỡ trước cho máy đạt được độ cân bằng tương đối, sau đó hiệu chỉnh cân bằng của bọt thủy bằng 3 cái ốc ở máy.

Lưu ý: Trong khi bọt nước chạy về bên nào thì chúng ta chỉnh ốc bên đó thấp xuống và ba chân máy thủy bình bạn hãy kéo dài bằng nhau, khoảng cách của ba chân cũng đáp ứng tương đối bằng nhau để máy ở độ cao thích hợp để tiện ngắm nhất, thoải mái nhất. nhớ là phải chắc chắn để khỏi lệch kết quả. Bạn nên lấy đế giầy hoặc sử dụng dép tổ ong đạp xuống đât là tổt nhất là lúc kéo chân máy ra.

Nếu gặp phải địa hình không bằng phẳng chúng ta nên điều chỉnh bằng chân vì 3 ốc vi sai chỉ điều chỉnh được độ lệch không lớn.

2) Làm thế nào để tính được độ cao một cách đơn giản.

Bước 1: Chúng ta đặt máy vào vị trí bất kỳ nhưng máy không nên thấp hơn mốc ( Mốc là một vị trí cố định cho trước)

Bước 2: Cân máy ( Chỉnh sơ bộ bằng chân máy trước cho giọt nước vào trong mới vặn chặt lại để chỉnh 3 ốc trên máy, khi chỉnh nhớ vặn 2 ốc cùng ra hoặc cùng vào sau đó vẵn ốc còn lại)

Bước 3: Ngắm vào MIA đọc só trên Mia ( Mia là cái cây thước cứng có gi số đỏ trắng trên đó, có nhiều loại và nhiều hảng khác nhau, có loại Mia 5m và loại 4m là thường dùng).

Khi đọc thì nhớ vận chỉnh tiêu cự và kính ngắm cho nó rỏ mà đọc không có lại sai.
Khi đọc thì nhìn thấy số trên MIA ghi tại đít chử E dứoi cùng thì ghi lại số liệu trong sổ là 0050 ( Tức 5cm), nếu đọc được số 11 và nằm tại vị trí đít chử E mầu đỏ thì vui lòng đọc là 1150 ( Tức 1m15cm), cứ 1 khấc nhỏ đen trắng hoặc đỏ trắng thì cộng thêm 1cm
Bước 4: tính cao độ

Nếu mốc họ cho là 0,0 ( Cái này nếu là làm nhà thì thường họ lấy cao độ là hoàn thiện nền nhà để quy ước, nếu là cầu, đường, cảng thì thường lấy theo tọa độ quốc gia nên bạn không cần phải thắc mắc số đó ở đâu ra).

Bạn đọc MIA gi được 0050 (đít chử E đầu tiên) thì mốc này đang có cao độ là 0,05 ( Lấy 0,000+0050=0,050). Chú ý số bạn đọc có 4 số là 0050 tức bạn đang đọc theo hàng ngìn nhưng cao độ họ cho là m tức 0,0m.
Bạn đọc mia là 1150 thì cao độ là 1,15m ( 0,000+1150=1150m).
Nếu bạn đọc được mia lần đầu là 1150 thì cộng vào cao độ mốc chuẩn là 0,0 thì bây giờ cao độ máy sẽ là +1150 (1,15m) ( Bạn lưu lại số này).Các lần sau khi triển khai ra công trình tại các vị trí khác nếu đọc là 9 ( Tức cuối ô của số 9 sang vạch trắng của số 10) thì cao độ tại vị trí này tính như sau.
CĐ này = CĐ máy – CĐ mia mới đọc = 1150-900=250 ( Vị trí này đang có cao độ là +25cm)
Cứ bạn đọc sô MIA từ lần 2 này trở đi mà cao hơn số bạn cộng cao độ chuẩn lần đầu thì vị trí đó thấp hơn mốc, nếu bạn đọc MIA thấp hơn cố cộng mia chuẩn lần đầu thì nó cao hơn mốc. Cao hơn bao nhiêu thì bạn tự tính?

Share this post