Trạm Cors South

SOUTH-CORS đưa ra phương án giải quyết một các chỉnh thể từ một đến nhiều trạm cố định và nhiều hệ thống mạng lưới trạm cố định.Một trạm cố định SOUTH-CORS có thể liên kết nâng cấp lên mạng lưới trạm tham khảo hay không, việc này có phương án triển khai khiến cho các đơn vị khách hàng khác nhau có thể căn cứ theo nhu cầu cụ thể của mình để lựa chọn phương án giải quyết tốt nhất.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.